Badanie skuteczności reklamy

Chcemy dotrzeć z informacją do jak największej grupy odbiorców jak najniższym kosztem. Często jednak zastosowana forma reklamy lub kanał jej dystrybucji nie przynosi zamierzonych efektów.

Badanie skuteczności kampanii reklamowych pozwala wybrać najefektywniejsze jej formy, zoptymalizować je pod kątem kosztów i sprawdzić jakie przynoszą bezpośrednie korzyści.

Oferujemy możliwość zbadania skuteczności Państwa kampanii. Dzięki odpowiednim narzędziom mamy możliwość konfiguracji i śledzenia konwersji. Poprzez dodanie do analizy kosztów poszczególnych kampanii reklamowych możemy określać, które z nich przynoszą  najlepszy zwrot z inwestycji. W zależności od przyjętej przez Klienta strategii możemy optymalizować kanały reklamowe w oparciu o maksymalizację zysków z reklamy lub minimalizację kosztów.

W ramach badania skuteczności kampanii realizujemy:

- bieżącą kontrolę przebiegu kampanii reklamowych,
- analizę efektywności kampanii,
- dopasowanie budżetów kampanii do możliwości finansowych klienta.