Bazy danych

Gromadzenie i przetwarzanie danych.

Kluczowe dla funkcjonowania aplikacji są gromadzone w nich dane.

Za pomocą interface API aplikacje mogą wymieniać między sobą informacje.

Wymiana danych jest istotna z dwóch powodów:
- brak błędów ludzkich przy wprowadzaniu danych i oszczędność czasu,
- dane w różnych aplikacjach są zawsze aktualne.