Model SaaS

Oferowane przez nas aplikacje internetowe udostępniamy w modelu dystrybucji SaaS (Software as a Service).

Oferowane przez nas aplikacje internetowe udostępniamy w modelu dystrybucji SaaS (Software as a Service).

Klient otrzymuje gwarancję bezpiecznego działania oprogramowania w sieci. Oprogramowanie jest również na bieżąco aktualizowane.

Dzięki technologii SaaS kod oprogramowania nie jest dostępny, co utrudnia jego analizowanie i wykrywanie możliwych luk bezpieczeństwa.

Zastosowany przez nas rodzaj modelu Saas udostępnia również możliwość indywidualnego rozwoju oprogramowania.

Obiektowy charakter oprogramowania, wykorzystywanie dziedziczenia i systemu kontroli wersji umożliwia nam aktualizację każdego modułu aplikacji niezależnie.